اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان تلفن فاکس ایمیل عکس
1 رضا کامی رئیس 04135515321 04135513425 Rz_kami@yahoo.com
2 عباس مترجمی نایب رئیس 02185527000 02188795762 motarjemi@franiroo.net
3 علي يگانه فرد نایب رئیس 09121812010    
4 قادر علاقه بند قدیم    خزانه دار 09141144595   bazargani_alaghehbnd@yahoo.com
5 سید جلال ابراهیمی دبیر کل 02188811608 02188309338 s.jalalebrahimi@yahoo.com
6 وحید پیمان عضو 04135264468 04135265410 svpeiman@gmail.com
7 يعقوب شعاريان ستاري عضو 09144023923   y.shoar@gmail.com
8 فرشید ابتکار عضو 09122411013    
9 وحيد حسيني پورشاد عضو 09141152271 04135515321 vhspor@yahoo.com
10 محمد جعفر صالحي بازرس 09141143955 04133281396  
11 علي اصغر جنگاوران بازرس علي البدل 09123540305   info@peyamangha.com