اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : چهارشنبه 8 خرداد 1398
کد 3

بازدید دبیر هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز از بندر اسکندرون ترکیه

"رضا کامی" دبیر هیات رئیسه اتاق تبریز و رئیس اتاق ایران و ترکیه با حضور در بندر اسکندرون ترکیه با مسئولان این شهر بندری دیدار و گفت و گو کرد.

کامی در این سفر با رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع اسكندرون  ترکیه  در جهت توسعه  و گسترش  روابط تجار  ایران و ترکیه و افزایش حجم تجارت  و ترانزیت  بین دو كشور با هماهنگی مسئولان بندر اسکندرون  دیدار و گفت و گو کرد .

همچنین در حاشیه این سفر با هدف چگونگی افزایش همکاری ها جلسه ای برگزار شد و سپس از بندر اسکندرون بازدید به عمل آمد.