اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : سه شنبه 17 مهر 1397
کد 4

نشست اقتصادی اتاقهای مشترک ایران و ترکیه و دئیک در تهران

نشست اقتصادی اتاقهای مشترک ایران و ترکیه و دئیک با حضور پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق ایران ، رضا کامی رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه، امید کیلر رئیس شورای همکاریهای اقتصادی ترکیه و ایران و هیات همراه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.
در این نشست مسائل اقتصادی دو کشور در شرایط خاص مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای گسترش و توسعه همکاریهای تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری و رفع موانع و مشکلات به ویژه در حوزه حمل و نقل، لجستیک، نقل و انتقال مالی مطرح شد. ایجاد صندوق مشترک یا صندوق پایاپای بین فعالین اقتصادی دو کشور در جهت حل مشکلات پیشنهاد و مورد تاکید قرار گرفت و مقرر گردید از طریق مقامات مسئول دو کشور این موضوع پیگیری شود.
در این جلسه از طرف حاضرین تاکید مضاعفی برای رفع موانع بانکی و توسعه سرمایه گذاری و بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی دو کشور مطرح گردید و به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر دو کشور مقرر گردید این نشست ها بصورت مستمر تداوم یافته و راه کارهای اجرایی و عملیاتی از سوی مقامات بلند پایه دو کشور مطرح و از طریق اتاقهای مشترک  و اتاق ایران تا حصول نتیجه پیگیری لازم به عمل آید.