اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

تاریخ : شنبه 26 اسفند 1396
کد 7

اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی اسکله، بندرگاه و حوضچه های تعمیر کشتی

تهران، شهر آفتاب ، 26 - 28 فروردین 1397
موضوع :  اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی اسکله، بندرگاه و حوضچه های تعمیر کشتی
مکان و زمان:  تهران، شهر آفتاب ، 26 - 28 فروردین 1397